Дата розміщення:  12.07.2019 11:56:01
Дата здійснення дії: 26.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖОРНИЩЕ"
Код за ЄДРПОУ:  00414210
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

 

Публічне акціонерне товариство «Жорнище» ідентифікаційний код 00414210, місцезнаходження Вінницька область, Іллінецький район, с. Жорнище, вул. Бойка, 17 (далі – Товариство) повідомляє, що відповідно до пропозиції акціонера, який володіє 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства,  проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  26 липня 2019 року о 10 год. 30 хв. за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, с. Жорнище, вул. Бойка, 17, кабінет директора, доповнений 14,15,16,17,18 пунктами проекту порядку денного загальних зборів:

 

14. Про затвердження розміру дивідендів, які підлягають виплаті акціонерам ПАТ «Жорнище» за результатами роботи в 2018 році.

Проект рішення:

Затвердити дивіденди за 2018 рік в розмірі 500 000 грн., які розподілити між акціонерами ПАТ «Жорнище» пропорційно до їх часток у статутному капіталі Товариства.

 

15. Про затвердження розподілу нерозподіленого прибутку, який підлягає виплаті акціонерам за попередні роки.

Проект рішення:

Затвердити виплату нерозподіленого прибутку за попередні роки в розмірі 5 000 000 грн., яку розподілити між акціонерами ПАТ «Жорнище» пропорційно до їх часток у статутному капіталі Товариства.

 

16. Про укладання контрактів з членами Наглядової ради на платній основі.

Проект рішення:

Затвердити рішення про укладання контрактів із членами Наглядової ради на платній основі з винагородою кожному по 5000 грн. щомісячно.

 

17. Про виплату винагороди членам Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити винагороду членам Наглядової ради за 2018 рік у розмірі по 60 000 гривень кожному.

 

18. Про Висновок незалежного аудитора про діяльність ПАТ «Жорнище» за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновок незалежного аудитора про діяльність ПАТ «Жорнище» за 2018 рік.

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                      ПАТ «Жорнище»