Дата розміщення:  05.08.2019 09:56:01
Дата здійснення дії: 05.08.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Корнинський кар"єр "Леопард"
Код за ЄДРПОУ:  31962765
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Корнинський кар’єр "Леопард"» (код за ЄДРПОУ 31962765) повідомляє про спростування регулярної річної інформації за 2018 рік, яка була розміщена в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР 15 квітня 2019 року, на власному сайті Емітента 15 квітня 2019 року та направлена до НК ЦПФР 15 квітня 2019 року.

Емітентом 05 серпня 2019 року було самостійно виявлено помилку в розкритті регулярної річної інформації за 2018 рік – внаслідок помилки в річній інформації за 2018 рік не була розкрита інформація стосовно особливої інформації Емітента, яка виникала 25.04.2018 року.

До регулярної річної інформації за 2018 рік внесено зміни, а саме включено до складу регулярної річної інформації за 2018 рік, інформацію про Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду, а також розкрито річну інформацію з урахуванням вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 грудня 2018 року N 854.

Виправлена регулярна річна інформація за 2018 рік розміщується 05 серпня 2019 року в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР та на власному сайті Емітента.