Дата розміщення:  05.08.2019 14:06:01
Дата здійснення дії: 10.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "МетЛайф"
Код за ЄДРПОУ:  32109907
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТЛАЙФ», ідентифікаційний номер: 32109907; юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14 (надалі – «Товариство»), оголошує проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «ЗЗА»).

Дата проведення ЗЗА: 10 вересня 2019.

Час проведення ЗЗА: 11:00 за київським часом.

Місце проведення ЗЗА: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 14, кабінет № 43.

Реєстрація акціонерів для участі у ЗЗА починатиметься о 10:00 за київським часом та закінчуватиметься о 10:30 за київським часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення ЗЗА: 15 липня 2019.

Перелік акціонерів, які матимуть право брати участь у ЗЗА, повинен бути складений станом на 24 годину 4 вересня 2019 (тобто на 24 годину за три робочих дні до дня проведення ЗЗА).

Правлінням Товариства затверджено такий Порядок Денний ЗЗА (перелік питань):

1. Обрання Лічильної Комісії.

проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі відповідно до внесених пропозицій.

2. Затвердження висновків Ревізійної Комісії.

проект рішення: Затвердити Положення про Ревізійну Комісію.

3. Відкликання та обрання членів Ревізійної Комісії.

проект рішення: відкликати членів Ревізійної Комісії та обрати нових членів Ревізійної Комісії.

4. Відкликання та обрання керівника відділу внутрішнього аудиту.

проект рішення: відкликати керівника відділу внутрішнього аудиту та обрати нового керівника відділу внутрішнього аудиту

5. Про надання повноважень.

проект рішення: надати повноваження щодо вчинення дій, пов’язаних із впровадженням рішень Загальних Зборів акціонерів, згідно із відповідними пропозиціями.

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними з порядком денним ЗЗА Товариства), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА:

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, будуть надіслані акціонерам Товариства електронною поштою /факсом згідно чинного законодавства та Статуту Товариства за їх запитом.

Також під час підготовки до ЗЗА Товариства усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 14

Якщо у Вас виникнуть додаткові питання або якщо Вам знадобиться додаткова інформація, будь ласка звертайтеся до юридичного відділу

tel.:      + 38 044 498 41 45

fax:      +38 044 494 13 45

email:  Legal@metlife.ua