Дата розміщення:  14.08.2019 12:38:01
Дата здійснення дії: 14.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСТАРТА"
Код за ЄДРПОУ:  02308021
Текст повідомлення: 

Додаткова інформація про позачергові загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА)

Приватного акціонернОГО товариствА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТАРТА»,

 що скликаються на 15.08.2019 року

 

            Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 09.08.2019 року: загальна кількість акцій – 28 357 600 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 25 072 636 шт.

 

 

  14.08.2019 р.

  Голова Правління

   ПрАТ "СК "АСТАРТА"

   Т.Г. Левченко