Дата розміщення:  14.08.2019 14:12:01
Дата здійснення дії: 07.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розміщення інформації про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Відкрите акціонерне товариство «Стрілківський меблевий комбінат»
Код за ЄДРПОУ:  13828798
Текст повідомлення: 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРІЛКІВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство), відповідно до вимог частини 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 № 2826 (далі – Положення) повідомляє про несвоєчасне розкриття інформації в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Несвоєчасне розкриття інформації відбулось у зв’язку із затримкою при оплаті послуг уповноваженої особи, надавати інформаційні послуги на фондовому ринку - Державної  установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку у зв’язку із важким матеріальним становищем Товариства. Вважаємо за необхідне зазначити, що таке несвоєчасне розкриття інформації не спричинило порушення прав акціонерів, оскільки Товариством 02.08.2019 було надіслано повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, кожному акціонеру персонально.

Відповідно до вимог частини 1 розділу VІ Положення Товариством 02.08.2019 розміщено повідомлення про проведення чергових загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства за адресою http://www.strilkumk.bfg.lviv.ua/.

Враховуючи викладене вище, Товариством негайно було вжито заходів та розміщено повідомлення про проведення чергових загальних зборів Товариства, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, 14.08.2019.