Дата розміщення:  14.08.2019 14:14:01
Дата здійснення дії: 07.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Відкрите акціонерне товариство «Стрілківський меблевий комбінат»
Код за ЄДРПОУ:  13828798
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів ВАТ «СТРІЛКІВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»

(Код ЄДРПОУ 13828798, місцезнаходження: Львівська обл., Старосамбірський район, село Стрілки)

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів, що відбудуться о 13.00 год. 07 вересня 2019 року

за адресою: Львівська обл, м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького 74а, оф 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 год. 03.09.2019 р.

 

Проект порядку денного:

  1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою та членами комісії запропонованих осіб.

  1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою та секретарем зборів запропонованих осіб

  1. Звіт та затвердження звіту Голови правління Товариства про роботу за 2014-2018 роки.

Проект рішення: Затвердити оголошені звіти про роботу Голови правління товариства за підсумками 2014-2018 року.

  1. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014-2018 роки

Проект рішення: Затвердити оголошені звіти про роботу Наглядової ради за підсумками 2014-2018 року.

  1. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014-2018 роки.

Проект рішення: Затвердити оголошені звіти Ревізійної комісії за підсумками 2014-2018 року.

  1. Про затвердження фінансових результатів діяльності Товариства за 2014-2018 роки. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства за 2014-2018 роки.

Проект рішення: Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за підсумками 2014-2018 року, затвердити оголошений порядку покриття збитків та розподілу прибутку за 2014-2018 роки.

  1. Про зміну найменування Товариства з ВАТ на Приватне акціонерне Товариство у зв'язку з приведенням найменування Товариства у відповідність до чинного законодавства.

Проект рішення: Для приведення найменування у відповідність до законодавства – змінити найменування з відкритого акціонерного товариства "Стрілківський меблевий комбінат" на Приватне акціонерне Товариство "Стрілківський меблевий комбінат"

  1. Про затвердження нової редакції статуту Товариства у зв’язку з приведенням його норм у відповідність з вимогами законодавства, визначення уповноважених осіб на підписання статуту Товариства (нової редакції) та здійснення процедури державної реєстрації.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

  1. Про звільнення та обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звільнити попередній склад Наглядової ради Товариства у повному складі та обрати запропонованих осіб членами Наглядової ради Товариства.

  1. Про звільнення Ревізійної комісії та обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: звільнити попередній склад Ревізійної комісії та обрати запропоновану особу Ревізором Товариства.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день проведення зборів з 12.00 год. до 12.50 год. за днем та місцем проведення Загальних зборів акціонерів..

Для участі у зборах необхідно мати з собою паспорт, або документ, що засвідчує особу, доручення на право представляти інтереси акціонера чи групи акціонерів.  Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. У відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом рішення з питань порядку денного в робочі дні та робочий час, за адресою проведення зборів акціонерів Товариства. Адреса веб-сайту на якому можна ознайомитись з документами щодо порядку денного та проектами рішень:   http//strilku.bfg.lviv.ua/ Телефон для довідок 0984985434


Наглядова рада Товариства