Дата розміщення:  14.08.2019 15:40:01
Дата здійснення дії: 14.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Житомирагрохім"
Код за ЄДРПОУ:  05488443
Текст повідомлення: 

Приватне акцiонерне товариство "Житомирагрохім" (код ЄДРПОУ 05488443) повідомляє про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації  Емітента за 2018 рік .

До несвоєчасного розкриття річної регулярної інформації емітента за 2018 рік призвів незадовільний фінансовий стан підприємства, в результаті якого Емітент не міг своєчасно оплатити вартість послуг по підготовці та формуванню річної інформації і вартість послуг АРІФРУ, яка розробила програмний комплекс, який дозволяє оприлюднювати регульовану інформацію у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

Річна регулярна інформація за 2018 рік розкрита з урахуванням вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 грудня 2018 року N 854, розміщена 14 серпня 2019 року в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР, 14 серпня 2019 року на власному сайті Емітента та 14 серпня 2019 року направлена до НК ЦПФР