Дата розміщення:  11.09.2019 14:48:01
Дата здійснення дії: 11.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"
Код за ЄДРПОУ:  30434963
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп» оголосило про початок проведення конкурсу з метою укладення договору на отримання аудиторських послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту серед аудиторських компаній, що були відібрані з Реєстру  аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що включені до Розділу  суб’єктів аудиторської діяльності,  які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

УМОВИ ТА ВИМОГИ КОНКУРСУ

 

1. Інформація про предмет закупівлі:

1.1. Найменування предмету закупівлі: Аудиторські послуги (код CPV за ДК 021:2015 - 79212000-3 Аудиторські послуги).

1.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.

1.3. Місце виконання робіт: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 44.

2. Завдання  з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

-   перевірка і оцінка вхідних балансів у звітності;

-  аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження річної фінансової звітності емітента;

- аудит і надання аудиторського звіту щодо підтвердження  річної фінансової звітності;

- аудит і надання аудиторського звіту  про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика;

- аудиторський висновок (звіту незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2019 рік, підготовленого відповідно до Вимог до аудиторського висновку, що подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- додатковий звіт для аудиторського комітету (Ревізійній комісії);

- перевірка і аналіз інформації у Звіті про Управління та Висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 Ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», та перевірка інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 Ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

3. Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

Аудиторська фірма (Аудитор) повинна відповідати таким вимогам (критерії оцінки):

- інформація про аудиторську фірму (Аудитора) внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- строк діяльності аудиторської фірми (Аудитора) на ринку аудиторських послуг  становить не менше 10 років;

- достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, працюють за основним місцем роботи та мають стаж роботи аудитором не менше 5 років, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності та у сфері надання страхових послуг, як для фінансових установ так і для небанківських фінансових груп;

- достатній рівень знань та досвід проведення аудиту з міжнародних стандартів фінансової звітності та у сфері надання страхових послуг, як для фінансових установ так і для небанківських фінансових груп з іноземними інвестиціями;

 - є членом БІГ 4 або відповідає вимогам VIG групи щодо зовнішніх аудиторів;

- відсутність будь яких претензій, позовів, стягнень, штрафів з боку державних та контролюючих органів, що включає в себе Аудиторської палати України, Національного банку України, НКЦПФР, Антимонопольного комітету, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, тощо до аудиторської фірми або до її директора і працівників;

- за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 % загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

– не відповідають вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» відносно проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес  та цим Умовам;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подали до участі у конкурсі тендерну пропозицію із порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.

 

Останній термін подання конкурсних пропозицій – 20 вересня 2019 року.

Дата початку проведення конкурсу – 11 вересня 2019 року.

Дата закінчення конкурсу – 20 вересня 2019 року.

Конкурс проведести на: https://www.kniazha-life.com.ua

Контактні особи: Боін Каріне Юріївна – Радник з управління ризиків – K.Boin@kniazha-life.com.ua, тел. +38 (044) 585-55-08

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу і не відповідаю ть цим вимогам не розглядатимуться.

Надання додаткової документації, що розкриває інформацію про діяльність ПрАТ «СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Про результати конкурсу повідомити всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 20 листопада 2019 року.

 

Конкурсні пропозиції з додатками надсилати лише в електронному вигляді  (скани оригіналів документів з підписом проекту відповідальної особи). Врахувати, що максимальний розмір електронної пошти обмежений до 30 Мб, інакше електронний лист не буде переадресований.

 

Конкурсні пропозиції не рецензуються.

Про результати конкурсу буде повідомлено листом.

Остаточне рішення щодо тендерної пропозиції переглядові не підлягає.

Причин відмови в підтримці конкурсних пропозицій не повідомляють.

Конкурсні пропозиції в електронному вигляді слід надіслати на адресу K.Boin@kniazha-life.com.ua.

У рубриці “Тема” електронного листа вказати “Конкурс на аудиторські послуги”.

Консультації з приводу оформлення пропозиції надаються лише електронною поштою.