Дата розміщення:  11.09.2019 17:52:02
Дата здійснення дії: 11.09.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київсоцбуд"
Код за ЄДРПОУ:  32426467
Текст повідомлення: 

Вих.№ 10 від 11.09.2019 р.

 

Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСОЦБУД» код ЄДРПОУ 32426467  (далі – Товариство) повідомляє про факт несвоєчасного розкриття річної регулярної інформації.

Повідомляємо, що емітентом було несвоєчасно розкрито річну інформацію за 2018 рік та розміщено 11.09.2019 р. в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок ЦП та на власному веб-сайті.

Причинами несвоєчасного розкриття річної інформації за 2018 рік стали обставини, пов’язані з організаційно-технічними умовами та обновленням програм для створення звіту. Одночасно, у зв`язку із змінами у діючому законодавстві, що були впроваджені в 2019 році, які стосуються  застосування належного програмного забезпечення для формування та розкриття інформації емітентами цінних паперів - у Товариства тимчасово було обмежено  спроможність вчасно розкрити  регулярну річну інформацію.

 

 

 Генеральний директор                                                            Плахотний О.М.