Дата розміщення:  13.09.2019 15:54:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИРИБГОСП"
Код за ЄДРПОУ:  00476760
Текст повідомлення: 

ПРАТ "СУМИРИБГОСП" спростовує регулярну річну інформацію за 2018 рік, розкриту 24.04.2019 р. та розкриває виправлену регулярну річну інформацію за 2018 рік. У інформації було виправлено наступні пункти:

1. Річну інформацію Товариства за 2018 рік було доповнено розділом "Судові справи емітента" та відповідною інформацією щодо судової справи, рішення за якою набрало чинності у звітному році.

2. У примітках річної інформації за 2018 рік змінено формулювання підстави нерозкриття інформації Товариством у розділі "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)".

3. Додано інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента (додано інформацію про неголосуючі акції) у складі Звіту про корпоративне управління, та доповнено відомості таблиці 10 "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" щодо цих неголосуючих акцій.

4. "Інформацію щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" доповнено відомостями про розмір виплаченої винагороди посадовим особам, та конкретизовано статус Голови та членів Наглядової ради (зазначено, що вони являються представниками акціонера)