Дата розміщення:  14.01.2020 15:54:01
Дата здійснення дії: 13.01.2020
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"
Код за ЄДРПОУ:  33804724
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Полтавський алмазний інструмент» повідомляє, що 13 січня 2020 року отримало від Лебедика Ігора Валерійовича наступну інформацію:

«ІНФОРМАЦІЯ

про набуття права власності на контрольний пакета акцій

                              на виконання ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»

Я,  Лебедик Ігор Валерійович, повідомляю про набуття мною особисто права власності на контрольний пакет акцій  Приватного акціонерного товариства "Полтавський алмазний інструмент", код за ЄДРПОУ 33804724, у кількості  8 179 699 штук простих іменних акцій емітента або 97,613% статутного капіталу.

Найвища ціна, за якою я придбавав акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття – 0,037 грн. (нуль гривень 3,7 копійок) за одну акцію.

Дата набуття значного контрольного пакета акцій – 11 січня 2020 року.

 

13.01.2020р.                підпис                           Лебедик І.В.»

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщене вищевказане повідомлення: https://pdtools.com.ua/uk/.