Дата розміщення:  14.01.2020 17:26:02
Дата здійснення дії: 30.01.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «CКІФІЯ»
Код за ЄДРПОУ:  20945990
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія» (код за ЄДРПОУ 20945990; місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11; надалі – Товариство) у відповідності до частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 січня 2020 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11.

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 30 січня 2020 р. з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представники акціонерів та юридичним особам – паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 24 січня 2020 р. (станом на 24 год. 00 хв.).

 

Перелік питань, включених до порядку денного

 

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Журавель Кирило Сергійович, член лічильної комісії – Лук’яненко Євген Олександрович. Припинити повноваження голови лічильної комісії – Журавель Кирила Сергійовича, члена лічильної комісії – Лук’яненко Євгена Олександровича після складання протоколу про підсумки голосування.»

 

Питання 2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ».

Проект рішення: «Обрати головуючим позачергових загальних зборів акціонерів Левковського Андрія Пилиповича, обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Ревенко Євгенія Федоровича. Доручити головуючому та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів.»

 

Питання 3. Затвердження способу засвідчення бюлетенів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «СКІФІЯ».

Проект рішення: «Бюлетені для голосування засвідчуються печаткою ПрАТ «СК «СКІФІЯ». У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.»

 

Питання 4. Прийняття рішення про подання заяви до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання всіх ліцензій, виданих Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія» «Скіфія» (код ЄДРПОУ 20945990) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення:

-           добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);

-           добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

-           добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

-           добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби;

-           добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];

-           добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

-           добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного);

-           добровільного страхування від нещасних випадків;

-           добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

-           добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];

-           добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

-           добровільного страхування фінансових ризиків;

-           обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

-           обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;

-           обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

-           обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

-           обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

-           обов’язкового страхування спортсменів вищих категорій;

-           обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;

-           добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

Надання повноважень Генеральному директору О.Г. Лапінській підписати вищезазначену заяву та забезпечити її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг протягом першого кварталу 2020 р.

Проект рішення: «Подати заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання всіх ліцензій, виданих Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Скіфія» (код ЄДРПОУ 20945990) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення:

-           добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);

-           добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

-           добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

-           добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби;

-           добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)];

-           добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

-           добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного);

-           добровільного страхування від нещасних випадків;

-           добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

-           добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];

-           добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

-           добровільного страхування фінансових ризиків;

-           обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

-           обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;

-           обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

-           обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

-           обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування;

-           обов’язкового страхування спортсменів вищих категорій;

-           обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;

-           добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

Уповноважити Генерального директора О.Г. Лапінську підписати вищезазначену заяву та забезпечити її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг протягом першого кварталу 2020 р.»

 

Питання 5. Прийняття рішення про подання заяви до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про виключення ПрАТ «СК «Скіфія» з Державного реєстру фінансових установ та визначення особи, уповноваженої на підписання вищезазначеної заяви.

Проект рішення: «Після анулювання всіх ліцензій, виданих Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Скіфія» (код ЄДРПОУ 20945990) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) подати заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про виключення ПрАТ «СК «Скіфія» з Державного реєстру фінансових установ.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати вищезазначену заяву та забезпечити її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.»

 

Питання 6. Припинення Представництва Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Скіфія» у м. Дніпро.

Проект рішення: «Припинити Представництво Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Скіфія» у м. Дніпро.»

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства у відповідності до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Тороповського, 2, офіс 11 у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., а у день зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор, тел. (044) 290‑47‑27. Акціонери Товариства мають право надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: skyfia.com.ua.