Дата розміщення:  14.02.2020 16:26:01
Дата здійснення дії: 14.02.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РВС БАНК"
Код за ЄДРПОУ:  39849797
Текст повідомлення: 


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РВС БАНК» (скорочене найменування: АТ «РВС БАНК» (надалі – АТ «РВС БАНК» або «Банк»); Ідентифікаційний код юридичної особи 39849797; місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58), відповідно до пункту 11 Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) №2826 від 03.12.2013 року, повідомляє про спростування недостовірної інформації у Повідомленні про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», розміщеному на Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (https://stockmarket.gov.ua/cabinet/show/23870) 27.01.2020 15:52:01, а саме:
 В проекті рішення по питанню №3  «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «РВС БАНК» допущено технічну помилку, зазначивши, що член Наглядової ради - Васьковська Валентина Петрівна є незалежним членом. Вірна інформація: «Член Наглядової ради (представник акціонера) – Васьковська Валентина Петрівна».
Також, допущено технічну помилку в проекті рішення по питанню №6 «Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК»; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК», зазначивши в пункті 6.3 та 6.4 проекту рішення не повний перелік  угод, які можуть затверджуватися та укладатися з обраними членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК». Таким чином,  вірно читати пункти 6.3. та 6.4. проекту рішення по питанню порядку денного № 6 в наступній редакції:
«6.3.    Затвердити умови трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, що укладатиметься з обраними членами Наглядової ради АТ «РВС БАНК, встановити розмір винагороди обраним членам Наглядової ради АТ «РВС БАНК», у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат на умовах, що викладені у додатку №2 до цього рішення.
6.4. Уповноважити Голову Правління АТ «РВС БАНК» або уповноважену  ним особу на укладання трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, що укладатиметься з кожним обраним членом  Наглядової ради АТ «РВС БАНК»».

     Виправлене Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК» буде оприлюднено на Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Банка  одночасно зі спростуванням 14.02.2020 року.