Дата розміщення:  14.02.2020 19:18:01
Дата здійснення дії: 12.02.2020
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»
Код за ЄДРПОУ:  00373942
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ", відповідно до вимог ч.2. ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 12.02.2020 року отримало від Гончаренко Михайла Борисовича повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ" -  такого змісту:

«Я, Гончаренко Михайло Борисович, громадянин України (адреса реєстрації: Україна, м. Київ, вул. Гайцана, 6, офіс 4), керуючись частиною 2 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року повідомляю про наступне:

12 лютого 2020 року мною набуте право власності на 7 209 287 простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», що складають 83,845298% статутного капіталу ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» («Акції ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»). Найвища ціна, за якою мною придбано Акції ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»протягом 12 місяців, що передують дню набуття Акцій ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ»включно з днем набуття, та дати набуття Акцій ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», становить 0,25 грн. (0 гривень, 25 копійок) за 1 акцію.

До дати придбання права власності на Акції ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ» я не володів будь-якою часткою у статутному капіталі ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ». Відсутні будь-які особи, які що діють спільно зі мною при придбанні права власності на Акції ПрАТ «НІЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ».

Гончаренко Михайло Борисович.»

Повідомлення розміщено на офіційній інтернет сторінці Товариства:

http://ngk.net.ua/
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління Васильченко Євгеній Сергійович