Дата розміщення:  18.03.2020 11:43:01
Дата здійснення дії: 25.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  00412056
Текст повідомлення: 

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»!

 (Місцезнаходження Товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13

Код за ЄДРПОУ: 00412056)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 25 квітня 2020 року о 12.00 год. за адресою: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в залі «Зал для переговорів» , номер залу: б/н.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 25 квітня 2020 року з 11.00  години до 11.45  години за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах -   21 квітня 2020 року (станом на 24.00).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії - Авраменко Олексій Анатолійович;

Член лічильної комісії –Валієва Інна Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Нєдєлкова Ірина Сергіївна.

 1. Про затвердження звіту  Правління  Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за 2019 рік.

 1. Про схвалення рішень Наглядової  ради Товариства.

Проект рішення:

Схвалити наступні рішення Наглядової ради Товариства:

 1. Рішення Наглядової ради Товариства  від 27.02.2019 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 27.02.2019 року (додається). 
 2. Рішення Наглядової ради Товариства  від 01.03.2019 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 01.03.2019 року (додається).  
 3. Рішення Наглядової ради Товариства  від 11.04.2019 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 11.04.2019 року (додається).  
 4. Рішення Наглядової ради Товариства  від 20.04.2019 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 20.04.2019 року (додається). 
 5. Рішення Наглядової ради Товариства  від 06.08.2019 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 12.12.2019 року (додається). 
 6. Рішення Наглядової ради Товариства  від 07.11.2019 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 07.11.2019 року (додається). 
 7. Рішення Наглядової ради Товариства  від 12.12.2019 року оформлене Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 12.12.2019 року (додається). 
 1. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

 1. Про затвердження звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

 1. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства  за 2019 рік в сумі  11 507 тис. грн. Отриманий збиток буде погашений за рахунок прибутку майбутніх періодів.

 1. Про прийняття рішення щодо звільнення Голови та членів Правління, Наглядової Ради та Ревізора Товариства від відповідальності перед акціонерами та Товариством за дії у звітному періоді (за 2019 рік), які були, стали чи могли бути відомі акціонерам Товариства.

Проект рішення:

Звільнити Голову та членів Правління, Наглядової ради та Ревізора Товариства від відповідальності перед акціонерами та Товариством за дії у звітному періоді (за 2019 рік), а також які були, стали чи могли бути відомі акціонерам Товариства.

 1. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства  Міщенко Раїси Григорівни.

 1. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Козицьку Ірину Афанасіївну.

 1. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління  Городецького Е.Р. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голови та члена Наглядової ради – Хацаревича Романа Михайловича;

Члена Наглядової ради - Начєвої Тетяни Олександрівни;

Члена Наглядової ради – Резніченка Артема Юрійовича.

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління  Городецького Е.Р. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

 1.  Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

1.Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю,  між Товариством та:

- АТ «ТАСКОМАНК» на укладення договору  поруки для  забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП»,  ідентифікаційний код: 42735405,   місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24, (далі - “Позичальник”) за  Генеральним договором про авалювання векселів (далі — “Генеральний договір”), який  укладено  з  АТ «ТАСКОМБАНК» на наступних умовах: вид векселю (ів) – податковий;  ліміт авалювання векселів: 198 000 000,00 (Сто дев’яносто вісім мільйонів) гривень, 00 копійок; строк користування лімітом: до 13 місяців;  інші умови: на розсуд  особи, уповноваженої на підписання  Генерального договору.

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 43178627, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше   1 850 000  тис. гривень, строком дії на 2 (два) роки;

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 43178627, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на придбання Товариством комплектуючих гранична сукупна вартість яких не більше   600 000  тис. гривень,  строком дії договору 2 (два) роки.

-  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37310549, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше   1 850 000  тис. гривень, строком дії на 2 (два) роки;

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37310549, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на придбання комплектуючих гранична сукупна вартість яких не більше   600 000  тис. гривень,  строком дії договору 2 (два) роки;

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42735405, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше 600  000 тис. гривень, строком дії на 2 (два) роки.

2.Надати повноваження Голові Правління Товариства Городецькому Едуарду Робертовичу здійснювати усi дiї, необхiднi для підписання та виконання вiд iменi Товариства значних правочинів, вказаних вище.

 1.  Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1.Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством та:

- АТ «ТАСКОМАНК» на укладення договору  поруки для  забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП»,  ідентифікаційний код: 42735405,   місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24, (далі - “Позичальник”) за  Генеральним договором про авалювання векселів (далі — “Генеральний договір”), який  укладено  з  АТ «ТАСКОМБАНК» на наступних умовах: вид векселю (ів) – податковий;  ліміт авалювання векселів: 198 000 000,00 (Сто дев’яносто вісім мільйонів) гривень, 00 копійок; строк користування лімітом: до 13 місяців;  інші умови: на розсуд  особи, уповноваженої на підписання  Генерального договору.

-ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 43178627, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше   1 850 000  тис. гривень, строком дії на 2 (два) роки;

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ЄВРОПА» (код ЄДРПОУ 43178627, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24)  на придбання Товариством комплектуючих гранична сукупна вартість яких не більше 600 000  тис. гривень,  строком дії договору 2 (два) роки.

-  ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37310549, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше   1 850 000  тис. гривень, строком дії на 2 (два) роки;

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБУЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37310549, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на придбання комплектуючих гранична сукупна вартість яких не більше   600 000  тис. гривень,  строком дії договору 2 (два) роки;

- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42735405, місцезнаходження: Україна, 03056, м. Київ, вулиця Польова, будинок 24) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше 600  000 тис. гривень, строком дії на 2 (два) роки.

- Приватним малим підприємством «Лоцмен» (код ЄДРПОУ 23419138, місцезнаходження: Україна, 84311, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Анатолія Солов'яненко, буд.2а) на поставку Товариством алкогольної продукції гранична сукупна вартість якої не більше  1 850 000  тис. гривень, строком дії на 2 (два) роки;

2.Надати повноваження Голові Правління Товариства Городецькому Едуарду Робертовичу здійснювати усi дiї, необхiднi для підписання та виконання вiд iменi Товариства значних правочинів, вказаних вище.

 1. Про зміну скороченого найменування Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступне скорочене найменування Товариства:

 • українською мовою: ПрАТ «ОКЗ»;
 • російською мовою: ЧАО «ОКЗ»;
 • англійською мовою: PRAT «OKZ».
 1. Про затвердження Положення  про Правління Товариства  в новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити  Положення  про Правління Товариства в новій редакції.
 2. Надати повноваження щодо підписання Положення про Правління Товариства  в новій редакції  голові та секретарю Загальних зборів Товариства.
 1. Про внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту Товариства в новій редакції та надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Надати повноваженняГолові , підписати Статут Товариства в новій редакції.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://doc.shustov.com.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Мельницька, 13, в кабінеті юридичного відділу, номер кабінету: б/н, у робочі дні з 8.30 год. до 17.00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год. та в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами   Голова Правління – Городецький Е.Р.

Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного  Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.   Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Телефон для довідок: 0673337096, 0673330115.   

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               (тис.грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

835 401

925 736

Основні засоби (за залишковою вартістю)

103 153

68 487

Запаси

349 569

789 860

Сумарна дебіторська заборгованість

382 345

451 058

Гроші та їх еквіваленти

334

45

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

86 294

(19 061)

Власний капітал

185 329

138 334

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

90 594

90 594

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

260 011

290 723

Поточні зобов'язання і забезпечення

390 061

496 679

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(11 507)

5 487

Середньорічна кількість акцій (шт.)

362 376 000

362 376 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,031754)

0,11720

 

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом  на 06 березня 2020р.) – 362 376 000 (триста шістдесят два мільйони триста сімдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме станом  на 06 березня 2020р.) – 351 911 652 (триста п’ятдесят один мільйон дев’ятсот одинадцять тисяч  шістсот п’ятдесят два)  штук.

 

Наглядова рада ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД»