Дата розміщення:  31.07.2020 16:31:02
Дата здійснення дії: 28.07.2020
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "ТУНЕЛЬБУД"
Код за ЄДРПОУ:  01264669
Текст повідомлення: 

З метою виконання п. 10 Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) № 2826 від 03.12.2013 (далі - Положення), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД» (далі – Товариство) повідомляє про факт несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб.

Відповідно до п. 7 Глави 1 Розділу ІІІ Положення датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.

Рішення № 28/07/20-2 АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «ТУНЕЛЬБУД», яким припинено повноваження генерального директора Товариства Ботвінова Ростислава Геннадійовича та призначено (обрано) на цю посаду Михайлова Сергія Володимировича, прийнято 28.07.2020 р.

Розкриття особливої інформації емітента про зміну складу посадових осіб на власному веб-сайті: http://tunelbud.tilda.ws/ та загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР здійснено 30.07.2020 р.

Несвоєчасне оприлюднення особливої інформації відбулося з технічних та внутрішніх організаційних причин. Факт такого порушення виявлено емітентом 30.07.2020 р.