Дата розміщення:  15.10.2020 15:41:01
Дата здійснення дії: 07.10.2020
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК"
Код за ЄДРПОУ:  25959784
Текст повідомлення: 

Інформація про відмову від емісії акцій

На виконання вимог п. 9 гл. 2 р. ІІ Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.06.2018 р. №385, АТ «СБЕРБАНК» повідомляє, що 07.10.2020р. Єдиним акціонером Банку - ПАТ Сбєрбанк прийнято рішення (Рішення  ПАТ Сбєрбанк №5 від 07.10.2020р.) про відмову від емісії акцій Банку у кількості 4 300 000 000 (чотири  мільярди триста мільйонів) штук за рахунок додаткових внесків (у формі грошових коштів) на загальну суму 4 300 000 000 (чотири  мільярди триста мільйонів) гривень, рішення про яку було прийнято Єдиним акціонером Банку -  ПАТ Сбєрбанк 26.06.2020р. (Рішення  ПАТ Сбєрбанк №2 від 26.06.2020р.)