Дата розміщення:  16.10.2020 16:53:01
Дата здійснення дії: 09.10.2020
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»
Код за ЄДРПОУ:  00274690
Текст повідомлення: 

Повідомляємо про отримання 15.10.2020р. Повідомлення про укладення договору, згідно ст. 65 та ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» від Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрплита".  Відповідно до абзацу 2 п.2 ст.65  та п.3 ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» це повідомлення підлягає розміщенню у загальнодоступній базі НКЦПФР.

Відповідно до абзацу 4 п.8 Розділу Х «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2826 від 03.12.2013р. Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712 (зі змінами та доповненнями) «товариство обов'язково зазначає адресу власного веб-сайту, на якому розміщені повідомлення або інформація».

Веб сайт товариства на якому розміщено повідомлення про укладення договору, згідно ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://fanplit.com.ua/pidprjemstvo/informatsiya-dlya-aktsioneriv/

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрплита"

Ідентифікаційний код 30969762, Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 30, оф. 6, т/ф.(044)238-26-36

 

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01010, Україна, м.Київ-601,

вул. Московська 8, корп.30

 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"

02160, м.Київ, ВУЛ. ФАНЕРНА , будинок 1

 

 

Вих.№95/01 від 12.10.2020р.

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, згідно ст. 65 та ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПЛИТА" в особі Директора Лелюка Дмитра Івановича згідно Статуту товариства, на виконання вимог ст. 65 та ст. 652  Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що 09 жовтня 2020 року ТОВ "УКРПЛИТА" набуло право власності на прості іменні акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ" (ідентифікаційний код 00274690) в кількості 134 373 (сто тридцять чотири тисячі триста сімдесят три) штуки, що становить 97,5131% Статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".

Згідно з ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Найвища ціна, за якою ТОВ "УКРПЛИТА" придбавала акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ" протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття – становить 51,00 (п’ятдесят одна гривня 00 коп.)грн..

 

Згідно з ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1) кількість акцій товариства, що належали ТОВ "УКРПЛИТА" до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 122258 шт.;

2) структура власності особи та її афілійованих осіб - додається;

3) ціна, передбачена пунктами 1 та 2 частини п'ятої ст. 652  Закону України «Про акціонерні товариства»;

            - найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття: – становить 51,00 (п’ятдесят одна гривня 00 коп.)грн..

- найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи

- відомості відсутні.

4) дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства - 09 жовтня 2020 р.;

5) депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особи, яка набула домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-Фінанс", ідентифікаційний код 24381627, місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 65.

МДО код депозитарної установи в Центральному депозитарії: 402628, Код агрегованого рахунку у цінних паперах депозитарної установи  в Центральному депозитарії 10002400410402628, BIC код депозитарної установи: CXLLUAU2XXX.

Номер рахунку в цінних паперах ТОВ "УКРПЛИТА" в депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю "Комекс-Фінанс" - 402628-UA40004445.

 

Додатки:

 

  1. Структура власності особи та її афілійованих осіб - (1 аркуш в 1 примірнику)

 

 

 

 

______________________________/ Лелюк Дмитро Іванович/

                                                           м.п.

 

 

 

Додаток 1
до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
05.09.2017 N 662

 

 

Форма і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 12.10.2020 року

 

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрплита"

ЮО

1

97,5131

-

97,5131

ЛІЩИНА СЕРГІЙ БОГДАНОВИЧ, ГР. УКРАЇНА, 01021, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, БУД. 13/2, КВ. 26 (ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЯ "ВЕТЕША ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД").

-

          

 

 

Директор ___________________________ / Лелюк Дмитро Іванович /

                                               м.п.