Дата розміщення:  20.11.2020 17:01:01
Дата здійснення дії: 30.11.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Одяг."
Код за ЄДРПОУ:  01554249
Текст повідомлення: 

Вих № 46  від 20.11.2020 р.

Додатково до Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів розміщеного 13.11.2020р.

  Приватне акціонерне товариство «Одяг.» (Код ЄДРПОУ 01554249  місцезнаходження: м.Івано-Франківськ,  вул. Максимовича, 8 далі Товариство), повідомляє, що за пропозицією акціонера, порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 листопада 2020 року о 1000 год, Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 30 листопада  2020 року з 9 год. 00 хв. до 9 год.45 хв., за місцем їх проведення. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину  -  24 листопада 2020 року, доповнено  новими питаннями порядку денного, та Наглядовою радою Товариства затверджено наступний порядок денний та проекти рішень з порядку денного:

5. Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень по питаннях значного правочину та правочину з заінтересованістю з АТ «ТАСКОМБАНК».

Проект рішення:  

  Уповноважити генерального директора ПрАТ «Одяг.» Сухомлина Антона Олександровича, з правом передоручення, на укладення (підписання) від імені ПрАТ «Одяг.» з АТ «ТАСКОМБАНК» договору поруки в якості виконання зобов’язань ТОВ «Галичина-Табак» перед АТ «ТАСКОМБАНК» за Генеральним договором про надання банківських послуг, за умовами якого ТОВ «Галичина-Табак» зобов’язаний повернути/відшкодувати АТ «ТАСКОМБАНК» наданий кредит/фінансування у розмірі 81 500 000,00 (Вісімдесят один мільйон п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок  терміном по «11» листопада 2021р. та уповноважити його, з правом передоручення, на підписання інших документів необхідних на виконання рішень, що були прийняті на даному засіданні, а також надати повноваження самостійно узгоджувати з АТ «ТАСКОМБАНК всі істотні та інші умови цього договору та інших документів, що будуть підписуватися від імені ПрАТ «Одяг.» на виконання прийнятих на цих позачергових загальних зборах рішень перед по питанню фінансової поруки перед АТ «ТАСКОМБАНК» на власний розсуд.

   Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного Протоколу є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують додаткового (повторного) рішення щодо їх укладення.

6. Про надання згоди на вчинення ПРАТ «ОДЯГ.» з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ: 20953647) значних правочинів.

Проект рішення: Погодити необхідність внесення змін  до Іпотечного договору, посвідченого   Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382 укладеного з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, в зв’язку з внесенням змін до Генеральної угоди надання банківських послуг № AGS2020-04942  від 06.11.2020 р., укладеної між ТОВ «Галичина-Табак», код ЄДРПОУ 36497264 та Банком, у зв’язку з включенням до складу Позичальників  -  ТОВ «САМСОН – ІФ», код ЄДРПОУ 37409179, шляхом укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, посвідченого   Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору.

7. Про надання згоди на вчинення правочину зі заінтересованістю, та затвердження проекту такого правочину.

Проект рішення:

Надати згоду ПрАТ «Одяг.» на вчинення правочину, щодо якого у Сухомлин Л.О., Сухомлин М.О., Сухомлин А.О., ТОВ «Галичина-Табак» є заінтересованість у розумінні ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: погодити необхідність внесення змін  до Іпотечного договору, посвідченого   Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382 укладеного з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647), далі - Банк, в зв’язку з внесенням змін до Генеральної угоди надання банківських послуг № AGS2020-04942  від 06.11.2020 р., укладеної між ТОВ «Галичина-Табак», код ЄДРПОУ 36497264 та Банком, у зв’язку з включенням до складу Позичальників  -  ТОВ «САМСОН – ІФ», код ЄДРПОУ 37409179, шляхом укладання додаткової угоди до Іпотечного договору, посвідченого   Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382. Затвердити проект такої додаткової угоди до зазначеного Іпотечного договору

8.  Про уповноваження на підписання документів, необхідних для виконання прийнятих рішень по питаннях значного правочину та правочину зі заінтересованістю з Акціонерним банком «Південний».

Проект рішення: 

  Уповноважити Антонів Надію Романівну, що діє на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Максимчин Т.В. 23.01.2019 року за реєстровим № 40

  • Додаткової угоди доІпотечного договору, посвідченого Данилів Т.Д., приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу 10.11.2020 р., за Р№ 1382,на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд та підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору, а також інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно визначати/узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647) всі інші умови цього договору,

а також надати їй повноваження самостійно узгоджувати з Акціонерним банком «Південний» всі істотні та інші умови цього договору та інших документів, що будуть підписуватися від імені ПрАТ «Одяг.» на виконання прийнятих на цих загальних зборах рішень на власний розсуд.

Наглядова рада