Дата розміщення:  22.01.2021 15:29:01
Дата здійснення дії: 22.01.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання - Інжиніринг"
Код за ЄДРПОУ:  00205618
Текст повідомлення: 

№18-7/20 від 22.01.2021р.

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про несвоєчасне розкриття особливої інформації

 

Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - Інжиніринг» (код за ЄДРПОУ – 00205618, місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська, 13), у відповідності до пункту 10 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі – Положення), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, повідомляє про виявлення 21.01.2021р. факту несвоєчасного розкриття особливої інформації про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (дата вчинення дії 24.12.2020р.).

Несвоєчасне розкриття вказаної особливої інформації АТ «CМНВО - Інжиніринг» сталося з технічних та внутрішніх організаційних причин.

Вказану вище особливу інформацію розміщено на власному веб-сайті АТ «CМНВО - Інжиніринг» в розділі акціонерам/інформація емітента, адреса сторінки:  (http://ukrhimproekt.com.ua/ua/informaciya-emitenta/) 22.01.2021р. та в установленому порядку надано до НКЦПФР.

 

Генеральний директор  В.М.Лук’яненко