Дата розміщення:  22.01.2021 15:41:01
Дата здійснення дії: 22.01.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  Акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання - Інжиніринг"
Код за ЄДРПОУ:  00205618
Текст повідомлення: 

№18-7/22 від 22.01.2021р.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про несвоєчасне розкриття особливої інформації

 

Акціонерне товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання - Інжиніринг» (код за ЄДРПОУ – 00205618, місцезнаходження: 40009, м.Суми, вул.Іллінська, 13), у відповідності до пункту 10 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі – Положення), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, повідомляє про виявлення 21.01.2021р. факту несвоєчасного розкриття особливої інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (дата вчинення дії 24.12.2020р.).

Несвоєчасне розкриття вказаної особливої інформації АТ «CМНВО - Інжиніринг» сталося з технічних та внутрішніх організаційних причин.

Вказану вище особливу інформацію розміщено на власному веб-сайті АТ «CМНВО - Інжиніринг» в розділі акціонерам/інформація емітента, адреса сторінки:  (http://ukrhimproekt.com.ua/ua/informaciya-emitenta/) 22.01.2021р. та в установленому порядку надано до НКЦПФР.

 

Генеральний директор  В.М.Лук’яненко