Дата розміщення:  22.01.2021 15:47:01
Дата здійснення дії: 19.01.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  Акціонерне товариство "МетаБанк"
Код за ЄДРПОУ:  20496061
Текст повідомлення: 

У відповідності до  вимог пункту 10 розділу I «Положення про розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 із змінами (надалі – «Положення») Акціонерне товариство «МетаБанк" (надалі –Емітент) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента а саме: «Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів»., , яке було виявлено Емітентом самостійно 22.01.2021 року

Дата вчинення дії: 19.01.2021 року (дата прийняття Наглядовою радою емітента рішення про  надання згоди на вчинення значних правочинів).

Особлива інформація не була своєчасно розкрита у зв'язку з організаційно-технічними приинами.

Відповідно до вимог Положення, розкриття інформації на веб-сайті Емітента здійснено 22.01.2021 року (адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщена особлива інформація: http://www.mbank.com.ua/images/znach%20pravoch21012021.zip

Розкриття інформації у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів здійснено 22.01.2021 року о 12:43:01 (адреса веб-сайту та веб-сторінки в мережі Інтернет (ДУ «АРІФРУ»), безпосередньо на якій опублікована особлива інформація: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/xml/show/deal_bc/38558

Повідомлення про несвоєчасне розкриття розміщено на веб-сайті  Емітента: 21.01.2021 http://www.mbank.com.ua/images/Nesvoechasne%20rozkr%20info.pdf

Від дати виявлення факту несвоєчасного розкриття особливої інформації, Емітентом здійснюються всі передбачені Положенням заходи щодо її розкриття.