Дата розміщення:  13.03.2019 16:47:01
Дата здійснення дії: 13.03.2019
Вид інформації:  Публічна безвідклична вимога
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Гравітон"
Код за ЄДРПОУ:  14314647
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАВІТОН», код 14314647 (далі — Товариство) повідомляє, що 13.03.2019 року Приватне підприємство "ТБ ЛОГ" направило публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства такого змісту:

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій приватного акціонерного товариства «Гравітон», код за ЄДРПОУ 14314647, місцезнаходження: Україна, 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248

Керуючись статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», ПП «ТБ ЛОГ», в особі директора Шуха І.Я. який є уповноваженою особою відповідно до договору про реалізацію прав за акціями від 15.01.2019р. укладеного між ТОВ «Вест Буковина» і ПП «ТБ ЛОГ», які разом у сукупності володіють 204 334 801 (двісті чотири мільйони триста тридцять чотири тисячі вісімсот однією) штуками простих іменних акцій ПрАТ «Гравітон», що становить 95,0395% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства, направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства.

1. Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій: Вимога подається уповноваженою особою, афілійовані особи відсутні.

2. Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій:

2.1. Реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від 15.01.2019 року.

2.2. Інформація про особу:

2.2.1. Повне найменування відповідно до установчих документів: приватне підприємство «ТБ ЛОГ»;

2.2.2. Код за ЄДРПОУ: 37084059;

2.2.3. Місцезнаходження: Україна, 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248

2.3. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: пряме володіння – 204 077 300 штук, опосередковано акціями товариства не володіє, розмір частки в статутному капіталі – 94,9197%.

2.4. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,  код за ЄДРПОУ 23697280.

Рахунок в цінних паперах № 300996-UA40010058

2.5. Контактні дані:  Шух Ігор Ярославович, директор, тел. 0500392516, mail: at250@i.ua, адреса для листування: 58023, Україна, м. Чернівці, вул. Руська, 248.

2.6. Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»: 16.01.2019 року.

2.7. Відомості про кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій:

2.7.1. Інформація про особу – Учасник 1:

1) Повне найменування відповідно до установчих документів: приватне підприємство «ТБ ЛОГ»;

2) Код за ЄДРПОУ: 37084059;

3) Місцезнаходження: Україна, 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248

4) Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: пряме володіння – 204 077 300 штук, опосередковано акціями товариства не володіє, розмір частки в статутному капіталі – 94,9197%.

5) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,  код за ЄДРПОУ 23697280. Рахунок в цінних паперах №  300996- UA40010058

6) Контактні дані:  Шух Ігор Ярославович, директор, тел. 0500392516, mail: at250@i.ua, адреса для листування: 58023, Україна, м. Чернівці, вул. Руська, 248.

7) Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»: 16.01.2019 року.

2.7.2. Інформація про особу – Учасник 2:

1) Повне найменування відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Буковина»;

2) Код за ЄДРПОУ: 33979042;

3) Місцезнаходження: Україна, 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248

4) Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: пряме володіння – 257 501 штук, опосередковано акціями товариства не володіє, розмір частки в статутному капіталі – 0,1198%.

5) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,  код за ЄДРПОУ 23697280. Рахунок в цінних паперах № 300996-UA40010059

6) Контактні дані:  Сатонін Вадим Ігоревич, директор, тел. 0500392516, mail: at250@i.ua, адреса для листування: 58023, Україна, м. Чернівці, вул. Руська, 248.

7) Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»: 16.01.2019 року.

2.8. Відомості про афілійованих осіб: - відсутні.

3. Ціна придбання акцій - 0,28 грн. (нуль грн. двадцять вісім копійок) за одну акцію, оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі. Ціна визначена як найбільша відповідно до ч. 5 ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме, як ринкова вартість акцій ПрАТ «Гравітон», визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена Наглядовою радою ПрАТ «Гравітон» (протокол № 45 від 08.02.2019 р.).

4. Відомості про банківську установу, в який Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу): ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,  код за ЄДРПОУ 23697280, тел. 0800309000, електронна пошта: contactcentre@ukrgasbank.com

5. Відомості про акціонерне товариство:

1) Повне найменування відповідно до установчих документів: Приватне акціонере товариство «ГРАВІТОН»

2) Код за ЄДРПОУ: 14314647

3) Місцезнаходження: Україна, 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248

4) Номінальна вартість однієї простої акції товариства: 0,25грн. (нуль грн. 25 коп.)

5) Загальна кількість простих акцій товариства: 215 000 000 (двісті п’ятнадцять мільйонів) штук

6) Код ISIN випуску простих акцій товариства: UA4000125819

6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

1) повне найменування депозитарної установи: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

2) місцезнаходження депозитарної установи: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1

3) код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 23697280

4) реквізити рахунку у цінних паперах: 300996-UA40010058

5) власник рахунку у цінних паперах: Приватне підприємство «ТБ ЛОГ».

7. Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):

1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам: Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:

• надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;

• розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

• розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний:

• надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;

• надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка. Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги: Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.

3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються: Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів. Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться. Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою. Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні з 9.00 до 17.00 у відділеннях ПАТ «УКРГАЗБАНК», наведених на офіційному сайті банку (https://www.ukrgasbank.com/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу. У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни. Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції. Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій. Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів. У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

4) Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції : Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.

5) Порядок та форма оплати акцій: Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

6) Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією вимоги: Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати Емітента, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

 

Контактний телефон для зворотного зв’язку від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї «Вимоги»: тел. 0500392516, Шух Ігор Ярославович, електронна адреса: at250@i.ua, адреса для листування: Україна, 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248.

Уповноважена особа згідно договору про

реалізацію прав за акціями від 15.01.2019р.

Директор ПП «ТБ ЛОГ»                                                     ____________ Шух І.Я.

13.03.2019р.

Засвідчену копію вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, відправлено до Центрального депозитарію цінних паперів 13.03.2019р.

Вимога розміщена на власному сайті 13.03.2019. за адресою: https://sites.google.com/site/patgraviton/povidomlenna