Дата розміщення:  14.03.2019 14:23:01
Дата здійснення дії: 14.03.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво»
Код за ЄДРПОУ:  01235047
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Будівельні матеріали та будівництво» (код за ЄДРПОУ 01235047) спростовує повідомлення про проведення загальних зборів , яке було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 28 лютого 2019 року о 09:05:09, у зв’язку з тим , що були допущені технічні помилки.

Виправлене повідомлення про проведення зборів було розміщено 14.03.2019 р. о 14:03:01, номер публікації 593

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Найменування посади

Голова Правлiння

 

Скирда Віталій Максимович

  

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

 

14.03.2019р.

   

(дата)