Дата розміщення:  01.05.2021 23:27:01
Дата здійснення дії: 01.05.2021
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУНАЙВОДБУД-124"
Код за ЄДРПОУ:  01035874
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «ДУНАЙВОДБУД-124»!

 

 

ПрАТ «ДУНАЙВОДБУД-124» (код ЄДРПОУ 01035874) дізналося про розкриття недостовірної інформації (відомості про зміну складу посадових осіб емітента), яку було розміщено 26.04.2021 р., не в повному обсязі, у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У Відомостях про зміну складу посадових осіб емітента було розміщено:

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2021

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Оборський Віктор Петрович

-

0

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Оборського Віктора Петровича. Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової ради: з 27.04.2019 р. Строк протягом якого особа перебувала на посадi голови наглядової ради: з 27.04.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2021 р. оформлене протоколом №1/2021 від 24.04.2021 р., внесення змін до статуту ПрАТ «Дунайводбуд-124» та зменшення кількості складу членів наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124» з трьох членів до двох членів наглядової ради. Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня.

24.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Косенко Олена Миколаївна

-

0

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Косенко Олени Миколаївни. Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової ради: з 27.04.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2021 р. оформлене протоколом №1/2021 від 24.04.2021 р., внесення змін до статуту ПрАТ «Дунайводбуд-124» та зменшення кількості складу членів наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124» з трьох членів до двох членів наглядової ради. Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня.

24.04.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Тунікова Марина Василівна

-

 

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Тунікової Марини Василівни. Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової ради: з 27.04.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2021 р. оформлене протоколом №1/2021 від 24.04.2021 р., внесення змін до статуту ПрАТ «Дунайводбуд-124» та зменшення кількості складу членів наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124» з трьох членів до двох членів наглядової ради. Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня.

24.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Оборський Віктор Петрович

-

 

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Оборського Віктора Петровича. Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки. Акцiями емiтента не володiє, не є незалежним директором, є представником акціонера компанії «Wadless Holdings Limited». Iншi посади якi обiймала посадова особа: голова наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124». Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня

24.04.2021

обрано

Член Наглядової ради

Косенко Олена Миколаївна

-

 

Зміст інформації:

Косенко Олена Миколаївна

 

Тоді як мало бути розміщено:

 

ВІДОМОСТІ 
про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2021
 

припинено повноваження
 

Голова Наглядової ради

Оборський Віктор Петрович


-


0

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Оборського Віктора Петровича.

Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової ради: з 27.04.2019 р.

Строк протягом якого особа перебувала на посадi голови наглядової ради: з 27.04.2019 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2021 р. оформлене протоколом №1/2021 від 24.04.2021 р., внесення змін до статуту ПрАТ «Дунайводбуд-124» та зменшення кількості складу членів наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124» з трьох членів до двох членів наглядової ради. Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня.

24.04.2021
 

припинено повноваження
 

Член Наглядової ради

Косенко Олена Миколаївна


-


0

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Косенко Олени Миколаївни.

Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової ради: з 27.04.2019 р.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2021 р. оформлене протоколом №1/2021 від 24.04.2021 р., внесення змін до статуту ПрАТ «Дунайводбуд-124» та зменшення кількості складу членів наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124» з трьох членів до двох членів наглядової ради. Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня.

24.04.2021

 

припинено повноваження
 

Член Наглядової ради

Тунікова Марина Василівна


-


0

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. припинено повноваження члена наглядової ради – Тунікової Марини Василівни.

Строк протягом якого особа перебувала на посадi члена наглядової ради: з 27.04.2019 р.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб – рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2021 р. оформлене протоколом №1/2021 від 24.04.2021 р., внесення змін до статуту ПрАТ «Дунайводбуд-124» та зменшення кількості складу членів наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124» з трьох членів до двох членів наглядової ради. Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня.

24.04.2021
 

Обрано
 

Член Наглядової ради

Оборський Віктор Петрович


-


0

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Оборського Віктора Петровича.

Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.

Акцiями емiтента не володiє, не є незалежним директором, є представником акціонера компанії «Wadless Holdings Limited».

Iншi посади якi обiймала посадова особа: голова  наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124».

Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня.

24.04.2021
 

Обрано
 

Член Наглядової ради

Косенко Олена Миколаївна


-


0

Зміст інформації:

24.04.2021 р. загальними зборами акціонерів, на підставі рішення оформленого протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дунайводбуд-124» №1/2021 від 24.04.2021 р. обрано членом наглядової ради – Косенко Олену Миколаївну.

Строк на який обрано посадову особу – на 3 роки.

Акцiями емiтента не володiє, не є незалежним директором, є представником акціонера компанії «Wadless Holdings Limited».

Iншi посади якi обiймала посадова особа: член наглядової ради ПрАТ «Дунайводбуд-124».

Непогашена судимість за корисливi та посадовi злочини відсутня.

 

Разом з тим, ПрАТ «ДУНАЙВОДБУД-124» дізналося про розкриття недостовірної інформації (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів), яку було розміщено 26.04.2021 р. у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Так на титульному аркуші повідомлення було вказано, що повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку:  "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України".

 

Тоді як мало бути вказано, що повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку: http://dvs124.com.ua./index.php?d=emitents/reports

 

Крім того, ПрАТ «ДУНАЙВОДБУД-124» дізналося про розкриття недостовірної інформації (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів), яку було розміщено 26.04.2021 р. та 29.04.2021 р. у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів зазначено було: Дата прийняття рішення 26.04.2021 р.

Тоді як мало бути зазначено: Дата прийняття рішення 24.04.2021 р.

 

В подальшому ПрАТ «ДУНАЙВОДБУД-124» дізналося про розкриття недостовірної інформації (Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік), яку було розміщено 30.04.2021 р. у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На титульному аркуші було зазначено: 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).       Рішення загальних зборів акціонерів - Протокол №1/2021 від 24.01.2021.

Проте вірно має бути зазначено: 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).           Рішення загальних зборів акціонерів - Протокол №1/2021 від 24.04.2021.

 

На титульному аркуші було зазначено: Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку     http://dvs124.com.ua/index.php?d=emitents/reports/year    21.04.2021 р.

Проте вірно має бути зазначено: Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку     http://dvs124.com.ua/index.php?d=emitents/reports/year 30.04.2021 р.