Дата розміщення:  11.05.2021 16:11:01
Дата здійснення дії: 30.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів»
Код за ЄДРПОУ:  05398154
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИРОБНИЦТВУШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» повідомляє про несвоєчасне розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії – 30.04.2021р. та інформації щодо рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента, дата вчинення дії – 30.04.2021р. Особливі інформації розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2021р. Несвоєчасне розкриття особливих інформацій сталось з організаційно-технічних причин. Факт несвоєчасного розкриття особливих інформацій Емітентом виявлено самостійно 11.05.2021р.

Директор                                                                              Антощук О.С.