Дата розміщення:  14.03.2019 15:17:01
Дата здійснення дії: 14.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Код за ЄДРПОУ:  00379614
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

 

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614, місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104) (надалі – Товариство).

 

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «19» квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104 (в приміщенні адміністративного корпусу Товариства (зал засідань №1).

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів             (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «19» квітня 2019 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «15» квітня 2019 року.

 

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1:

- «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» у складі 2 (двох) осіб, а саме: Худенко Ніну Андріївну - головою лічильної комісії, а Іваницю Євгенія Владиславовича - членом лічильної комісії»;

 

Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №2:

- «Головою річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» обрати – Кучму Любов Іванівну, а секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» обрати – Білан Лідію Михайлівну»;

 

Питання №3. Звіт правління Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити звіт правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік»;

 

Питання №4. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити звіт наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік»;

 

Питання №5. Звіт ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «Затвердити звіт ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік. Затвердити висновки ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік»;

 

Питання №6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.*

Проект рішення з питання №6:

- «Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за 2018 рік»;

 

Питання №7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №7:

- «Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році прибуток у розмірі 354 676 гривень, направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»;

 

Питання №8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №8:

- «Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція)».

 

Питання №9. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №9:

- «Надати повноваження щодо підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) голові річних загальних зборів акціонерів Товариства – Кучмі Любові Іванівні та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства - Білан Лідії Михайлівні»;

 

Питання №10. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №10:

- «Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» – Повидиш Валентину Федорівну здійснити всі юридичні та фактичні дії по реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція) в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства, з правом уповноважувати інших осіб на здійснення процедури державної реєстрації Статуту Товариства шляхом видачі таким особам відповідних довіреностей»;

 

Питання №11. Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про надання повноважень щодо підписання Положення про наглядову раду Товариства (нова редакція).

Проект рішення з питання №11:

- «Внести зміни до Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція). Уповноважити голову річних загальних зборів акціонерів Товариства – Кучму Любов Іванівну та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства – Білан Лідію Михайлівну на підписання Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (нова редакція)»;

 

Питання №12. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №12:

- «Припинити повноваження голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»: Шахновського Анатолія Євгеновича, членів наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»: Андрійченка Олександра Леонідовича, Бондаренка Олександра Вікторовича, Філь Олександра Володимировича, Пасенкової Жанни Віталіївни, 19.04.2019 року»;

 

Питання №13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №13:

- «Обрати членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»:

а) Фомінова Володимира Олексійовича (25.05.1963 року народження; особа, що внесла пропозицію  щодо кандидата: акціонер Товариства - Фомінов Володимир Олексійович, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; освіта: середня, середня школа № 17 м. Кіровське Донецької області, 1980 рік закінчення; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "НВО"Червоний металіст", заступник директора з економіки; загальний стаж роботи: 37 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: заступник директора з економіки ТОВ "НВО"Червоний металіст"; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості акціонера Товариства. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

б) Філь Олександра Володимировича (01.05.1969  року народження; особа, що внесла пропозицію  щодо кандидата: акціонер Товариства – Повидиш Валентина Федорівна, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук; кандидат володіє акціями Товариства в кількості 2 простих іменних штук; освіта: повна вища, Сумський національний аграрний університет, 2007 рік закінчення, інженер-будівельник; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», начальник відділу матеріально-технічного постачання; загальний стаж роботи: 27 років; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: начальник відділу матеріально-технічного постачання, член наглядової ради ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості представника акціонера Товариства – Повидиш Валентини Федорівни, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості);

           в) Соломанчук Андрія Юрійовича (18.01.1971 року народження; особа, що внесла пропозицію  щодо кандидата: акціонер Товариства - Фомінов Володимир Олексійович, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук; кандидат акціями Товариства не володіє; освіта: середня технічна, Київський технікум водного транспорту, 1989 рік закінчення, спеціальність: третій помічник механіка судового ; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «АГРО-ПОЛІС», менеджер; загальний стаж роботи: 31 рік; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: менеджер ТОВ «АГРО-ПОЛІС»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня; кандидат пропонується до обрання на посаду в якості представника акціонера Товариства - Фомінова Володимира Олексійовича, що володіє акціями Товариства в кількості 446 197 простих іменних штук. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості),

з 19.04.2019 року, на строк передбачений Статутом Товариства, а саме: на 3 (три) роки»;

 

Питання №14. Затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №14:

- «Затвердити цивільно-правові договори з членами наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ». Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити голову правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну підписати з обраними членами наглядової ради затверджені цивільно-правові договори»;

 

Питання №15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення з питання №15:

- «Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:

       а) реалізація виробленої продукції;

       б) придбання сировини та енергоносіїв;

       в) послуги по переробці давальницької сировини.

Надати наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства приймати рішення про укладення значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення, погоджувати умови таких правочинів та надавати згоду (погодження) голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки на їх укладання. Уповноважити голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких надано цими загальними зборами акціонерів, виключно на підставі погоджених з наглядовою радою Товариства рішень про їх укладення»;

 

Питання №16. Про обрання члена правління Товариства.

Проект рішення з питання №16:

«Обрати членом правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - Бобровник Сергія Миколайовича (30.03.1964 року народження; особа, що внесла пропозицію  щодо кандидата: акціонер Товариства - Повидиш Валентина Федорівна, що володіє акціями Товариства в кількості 269 804 простих іменних штук; освіта: повна вища, Київський політехнічний інститут, 1993 рік закінчення, інженер електронної техніки; місце роботи та посада, яку обіймає кандидат у юридичних особах: заступник керівника з маркетингу та транспорту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», загальний стаж роботи: 32 роки; інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: директор Конотопського трамвайного управління, інженер з безпеки руху «Ніжинський хліб», інженер з охорони праці ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат», заступник керівника з маркетингу та транспорту ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»; непогашена судимість за корисливі та посадові злочини – відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня. Кандидатом надано письмову заяву про згоду на обрання членом правління Товариства. У зазначеній письмовій заяві кандидата наявні всі вищезазначені відомості),               на строк з 19.04.2019 року по 22.03.2021 року»;

 

Питання №17. Про затвердження трудового контракту, що укладатиметься з членом правління Товариства,            а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначеного контракту з членом правління Товариства.

Проект рішення з питання №17:

- «Затвердити трудовий контракт з членом правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ». Уповноважити голову правління Товариства – Повидиш Валентину Федорівну підписати з обраним членом правління затверджений трудовий контракт».

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://khk.pat.ua/.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 09-00 години до 17-00 години (обідня перерва з 12-00 до 13-00), (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Генерала Тхора, 104 (адміністративний корпус, 2-й поверх, кабінет №21). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: економіст з праці - Спичак Олена Олексіївна, телефон: (05447) 6-12-40.

 

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на «26» лютого 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 874 934 штуки; голосуючих акцій – 782 061 штука.

 

*Додаткова інформація до питання №6:

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний 

2018 рік

попередній

2017 рік

Усього активів

8247

7463

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3867

3626

Запаси

2188

1972

Сумарна дебіторська заборгованість

975

786

Гроші та їх еквіваленти

679

701

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

5193

4856

Власний капітал

6673

6318

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

219

219

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

208

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

1366

1145

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

355

391

Середньорічна кількість акцій (шт.)

874934

874934

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.40574

0.44689

 

Наглядова рада Товариства