Дата розміщення:  14.03.2019 15:21:02
Дата здійснення дії: 29.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАВТОІНВЕСТ"
Код за ЄДРПОУ:  05808563
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (ідентифікаційний код – 05808563) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, повідомляє, що до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 березня 2019  року о 09:00 годині за адресою: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх), внесені зміни, шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Проект порядку денного доповнений питаннями 12,13,14 наступного змісту:

«12.    Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

12.1.   Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13.      Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

13.1.   Уповноважити Генерального директора Черненка Максима Олександровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

 

14.      Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

14.1.   Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії цінних паперів та фондового ринку 27.02.2019.  

 

Генеральний директор                                                                                           М.О. Черненко