Дата розміщення:  10.06.2021 15:21:01
Дата здійснення дії: 08.06.2021
Вид інформації:  Повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного / значного контрольного пакету акцій
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ"
Код за ЄДРПОУ:  00709721
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ

СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ», ЄДРПОУ 00709721, відповідно до вимоги ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє, що 10.06.2021 року отримало від фізичної особи громадянина України Галушка Миколи Вікторовича (місце проживання зареєстровано за адресою: 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, вул.Шевченка, буд.56 кв.24, ідентифікаційний номер платника податків 2835917691), повідомлення про укладання договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного/значного контрольного пакету акцій, наступного змісту:

 

Повідомлення про укладання договору, за наслідками виконання якого особа, стане власником контрольного/значного контрольного пакету акцій

 

Дата: 08.06.2021р.

           

На виконання положень ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства» Я, громадянин України Галушка Микола Вікторович, проживаю за адресою: Україна, 15300, Чернігівська обл., Корюківський р-н, м.Корюківка, вул.Шевченка, буд.56 кв.24, ідентифікаційний номер платника податків 2835917691, повідомляю, про те, що 08.06.2021 року був укладений Договір купівлі-продажу цінних паперів, за наслідками виконання якого Я, Галушка Микола Вікторович, стану прямим власником контрольного/значного контрольного пакету простих іменних акцій  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ», ЄДРПОУ 00709721, юридична адреса: Україна, 15600, Чернігівська обл., м.Мена, вул.Чернігівський шлях, буд.85-А, в кількості 2 631 986 шт. (два мільйона шістсот тридцять одна тисяча дев’ятсот вісімдесят шість штук), вартість одного цінного паперу за Договором 0,05 грн. (нуль гривень 05 коп.), загальна вартість цінних паперів складає: 131 599,30 грн. ( сто тридцять одна тисяча п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 30 копiйок), що становить 67,3 % від загальної кількості простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ».

 

            Я, Галушка Микола Вікторович, у відношенні акцій Товариства та прав за ними не дію спільно ні з якими особами.

Я, Галушка Микола Вікторович, на дату укладання договору опосередковано акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» не володію. Афілійовані щодо мене особи прямо або опосередковано акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» не володіють, дій щодо придбання ними акцій не здійснювалось.

Галушка Микола Вікторович

Повідомлення розміщено на офіційній сторінці ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» - 00709721.wix.com/prat-menaplem

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства. Директор Костенко М.І.