Дата розміщення:  25.06.2021 17:27:02
Дата здійснення дії: 28.05.2021
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Пасаж Театральний»
Код за ЄДРПОУ:  33420026
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Пасаж Театральний»

Юридична адреса: Україна, м. Львів, Проспект Свободи, 27,

код ЄДРПОУ 3342002

повідомляє що про несвоєчасне розкриття особливої інформації, а саме : Відомості про припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду, яка виникла 28.05.2021 року.

Факт несвоєчасного розкриття особливої інформації виявлено Товариством самостійно 25.06.2021 року.

Зазначена особлива інформація розкрита шляхом розміщення 25.06.2021 у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства http://pasazh.bfg.lviv.ua 25.06.2021 року.

Інформація розкрита невчасно через організаційні причини, пов'язані із проведенням Товариством обмежувальних заходів встановлених Постановою КМ України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

У зв’язку з цим, інформація про виникнення події була несвоєчасно надана відповідальній особі за розкриття особливої інформації товариства