Дата розміщення:  25.06.2021 18:45:01
Дата здійснення дії: 28.05.2021
Вид інформації:  Повідомлення про ухвалене рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, злиття або приєднання, а також про виділ
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Пасаж Театральний»
Код за ЄДРПОУ:  33420026
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «Пасаж Театральний»

________________________________________________________________________

 

Юридична адреса: Україна, м. Львів, Проспект Свободи, 27, тел./факс 2452036,

код ЄДРПОУ 33420026, Свідоцтво платника ПДВ 100339828, ІПН – 334200213045,

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

1)         Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАСАЖ ТЕАТРАЛЬНИЙ».

2)         Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство.

3)         Місцезнаходження: 79000, місто Львів, проспект Свободи, будинок 27.

4)         Ідентифікаційний код юридичної особи: 33420026.

5)         Телефон/Факс: (032) 272-28-20.

6)         Електронна поштова адреса: pasag_teatr@bfg.lviv.ua

7)         Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://pasazh.bfg.lviv.ua

8)         Вид особливої інформації: припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

28.05.2021 року Компанією Броадмакс Капітал ЛТД, єдиним акціонером, що володіє 100 % (ста відсотками) акцій Приватного акціонерного товариства «Пасаж Театральний» прийнято рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Пасаж Театральний» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Пасаж Театральний»

У відповідності із ст. 82 Закону України «Про акціонерне товариство», кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

У разі якщо кредитори не звернуться у строк передбачений ст. 82 Закону України «Про акціонерне товариство» до ПрАТ «Пасаж Театральний» з письмовою вимогою, вважається, що кредитор не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ними.

Усі зобов’язання ПрАТ «Пасаж Театральний» перед кредиторами внаслідок його перетворення перейде до ТОВ «Пасаж Театральний».

Голова комісії з припинення                                                                    Осадча І.М.

 

25.06.2021