Дата розміщення:  30.06.2021 15:07:01
Дата здійснення дії: 16.07.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОРОДЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15"
Код за ЄДРПОУ:  24216271
Текст повідомлення: 

ПрАТ „Бородянська СПМК-15" повідомляє про скликання 16 липня 20211 року позачергових загальних зборів акціонерів о 10:00 за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, с.Загальці, вул. Шевченка,7, з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі : Шаргородська Т.В. – голова лічильної комісії, Іваніченко Н.В. - член лічильної комісії.

2. Обрання керівних органів зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати президію зборів в складі : Кубицький В.С. - голова зборів, Павліченко Н.М. – секретар зборів

3. Про надання дозволу ДП «Теплоенерго» на укладення значного правочину.

1) Надати дозвіл  ДП «Теплоенерго»  на укладення з АТ «Райффайзен Банк»  договору невідновлювальної кредитної лінії  у сумі 1 500 000,00  (Один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 копійок)  гривень та строком на 36 (тридцять шість) місяців.

2) Надати повноваження  керівнику виконавчого органу ДП «Теплоенерго» директору Кубицькому Віталію Степановичу ( з правом передоручення)  на укладання з АТ «Райффайзен Банк» від імені ДП «Теплоенерго»   відповідних договорів/додаткових угод та інших документів необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно узгодивши всі інші умови цих договорів/додаткових угод.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24.00 годину 12 липня 2021 року. Початок реєстрації - 9.00. Початок зборів - 10.00 Для участі в зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів - довіреність.

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, за місцем знаходження Товариства в робочі дні з 8-00 до 12-00 в приміщенні бухгалтерії, а в день проведення зборів – також в місці їх проведення. Відповідальна особа – Колодич Валентина Миколаївна. Адреса власного сайту Товариства, на якому можна ознайомитись із проектами рішень з питань порядку денного: spmk-15.kiev.ua. Довідки за телефоном: (04577) 53777 .

Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Наглядова рада ПрАТ „Бородянська СПМК-15"