Дата розміщення:  30.06.2021 18:07:01
Дата здійснення дії: 30.06.2021
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКА КАПІТАЛ"
Код за ЄДРПОУ:  36258745
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про факт оприлюднення недостовірної інформації та спростування розкритої недостовірної інформації  

            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСКА КАПІТАЛ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 36258745, місцезнаходження: 03067, місто Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 50-А, на виконання пункту 11 розділу I «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013р. № 2826, повідомляє про факт оприлюднення недостовірної інформації та спростування недостовірної особливої інформації про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, розкритої на фондовому ринку, у тому числі шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 17.06.2021 р.

Причиною оприлюднення недостовірної інформації є технічна помилка допущена в тексті, а саме:

невірно вказана інформація:

Порядок здійснення розміщення (емісії): самостійно.

виправлена інформація:

Порядок здійснення розміщення (емісії): через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.

Допущення технічної помилки було виявлено емітентом самостійно. Дата виявлення факту розкриття недостовірної інформації - 30.06.2021 року.

У зв’язку з виявленням факту розкриття недостовірної інформації емітентом було вжито заходи щодо її спростування, а саме: виправлена особлива інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, розкрита шляхом розміщення окремого файлу із виправленою інформацією 30.06.2021 року в порядку передбаченому чинним законодавством.

 

                                                                            Директор ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»                                                           Дядюра А.В.