Дата розміщення:  23.04.2019 14:20:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Галицька"
Код за ЄДРПОУ:  22186790
Текст повідомлення: 

Повідомлення

про виправлення технічної помилки у повідомлені

про проведення загальних зборів

 

 

 

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАЛИЦЬКА» (надалі - Товариство), що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, повідомляє про виправлення технічної помилки у проекті рішення по першому питанню порядку денного наведеного у повідомленні про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2019 року о 16 годині за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22,  кімната 310 (зал засідань), в зв’язку з чим викладає його у наступній редакції:

 

  1. Обраннячленів Лічильної комісії.

Проект рішення:  Обрати Лічильну комісію складі: голова комісії - Росипайло Тетяна Михайлівна, член комісії – Палімон Любов Василівна.

Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію, відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

Наглядова рада ПрАТ СК «Галицька»