Дата розміщення:  23.04.2019 14:34:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"
Код за ЄДРПОУ:  00222999
Текст повідомлення: 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»

 

Згідно з переліком осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 18.04.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 142 800 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 141 850 016 штук.