Дата розміщення:  25.04.2019 14:30:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
Код за ЄДРПОУ:  03361075
Текст повідомлення: 

Емітент ПАТ«Донецькоблгаз» повідомляє, що емітентом ПАТ«Донецькоблгаз» було розміщенно несвоєчасно особливу інформацію емітента  про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме:

-          на власному веб-сайті – інформацію було розміщено – 24.04.2019р.

-         у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 25.04.2019р.

Подання особливої інформації емітентом до Комісії було надано у встановлені законодавством строки без порушень – 25.04.2019р.