Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00382214
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "
Дата, на яку складено інформацію: 04.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися