Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 30753688
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "КОЛОС."
Дата, на яку складено інформацію: 05.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися