Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05523398
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"
Дата, на яку складено інформацію: 04.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися