Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32942598
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IННОВАЦIЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ»
Дата, на яку складено інформацію: 12.07.2019
Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися