Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032112
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 05.07.2019
Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися