Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00373391
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЕПЕТIВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБIНАТ"
Дата, на яку складено інформацію: 05.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися