Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 23152907
Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України"
Дата, на яку складено інформацію: 05.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися