Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02470684
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА "ЗОРЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 02.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися