Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00293025
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Миколаївцемент"
Дата, на яку складено інформацію: 05.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися