Регулярна інформація за 2 квартал 2019 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХІМТЕКСТИЛЬМАШ"
ЄДРПОУ: 14314311
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукції Подивитися
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Подивитися
Проміжна фінансова звітність емітента Подивитися
Проміжний звіт керівництва Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися