Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32348227
Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "А.В.С."
Дата, на яку складено інформацію: 12.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися