Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00130850
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль"
Дата, на яку складено інформацію: 13.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися