Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21580639
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк"
Дата, на яку складено інформацію: 14.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення Подивитися