Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 30165577
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕРМЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 13.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну типу акціонерного товариства Подивитися